In een persbericht van vandaag geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) aan haar uitspraken in het vreemdelingenrecht vaker en beter te motiveren.
In dit bericht maakt de Afdeling duidelijk hoe (op welke wijze en in welke vormen) zij hier met ingang van 1 januari 2020 invulling aan geeft.
Dit is winst voor het vreemdelingenrecht en, meer algemeen, voor het vertrouwen in de rechtspraak!
Uiteraard zal moeten blijken hoe dit in de praktijk uitwerkt, in welke mate dit de inzichtelijkheid van de uitspraken vergroot en of hiermee het gevoel van ‘oneigenlijk gebruik maken’ van de mogelijkheid zaken ongemotiveerd af te doen wordt weggenomen. Zie ook de eerdere berichtgeving van Scheers Advocatuur hierover.