Net zoals in de toeslagenaffaire zijn er ook veel misstanden in het vreemdelingenrecht. Nadat ik in januari dit jaar via mijn linkedin al heb gewezen op deze parallel en ook voorbeelden van de slechte(re) rechtspositie van vreemdelingen in het Nederlandse rechtssysteem heb aangehaald, is dit ook opgepakt door onder meer de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

Er is onderzoek gedaan door verschillende wetenschappers en de vreemdelingenadvocatuur heeft een bundel met allerlei voorbeelden van het menselijk leed dat op dit rechtsgebied wordt veroorzaakt aangeboden aan de Tweede Kamer en de Raad van State. Ook in de media, naast de NOS en Nu.nl ook in de meeste grote landelijke dagbladen (zie bijvoorbeeld de artikelen in Trouw, NRCVolkskrant, Parool en AD), en in verschillende praatprogramma’s op tv, is dit hierna groots opgepakt.

Het is te hopen dat dit zowel de uitvoerende macht (regering/ IND) alsook de rechtsprekende macht (rechtbanken en Raad van State) en wetgevende macht (de regering en de Tweede en Eerste Kamer) blijvend wakker heeft geschud en dat ook in het vreemdelingenrecht de menselijke maat wordt gehanteerd. In ieder geval is het nu bewust, gekend en gehoord en hopelijk ook recht in plaats van onrecht.