Over Scheers Advocatuur

Mr Erik Scheers

Mr Erik Scheers (foto Julien Luscuere)

Na ruim 16 jaar ervaring in het immigratierecht – als jurist bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), als senior (staf)jurist bij de vreemdelingenkamer van rechtbank Amsterdam en als (senior) advocaat bij het bekende immigratierecht-kantoor Everaert Advocaten,  – heeft Erik Scheers begin 2017 besloten als advocaat zijn eigen advocatenkantoor te starten: Scheers Advocatuur.

Vreemdelingenrecht advocaat

Scheers Advocatuur kent een meerwaarde door de specialisatie in het reguliere vreemdelingenrecht en boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Dit betekent dat deze specifieke rechtsgebieden die continu en zeer sterk in ontwikkeling zijn er niet naast andere rechtsgebieden “bij worden gedaan”. Scheers Advocatuur houdt de ontwikkelingen op deze rechtsgebieden nauwgezet bij, onderhoudt veel en goede contacten in het netwerk en zorgt ervoor dat de kennis up-to-date is. Deze kennis, ervaring en contacten heeft Erik Scheers vanuit verschillende invalshoeken (360 graden) binnen het immigratierecht opgedaan: als jurist bij de IND vertegenwoordigde hij de minister/ staatssecretaris; als senior(staf)jurist bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank hield hij zich bezig met het inhoudelijke beleid op de rechtbank, zat hij het rechtersoverleg voor en deed hij als griffier de ingewikkelde meervoudige kamer-zaken en als senior-advocaat bij Everaert Advocaten was hij dé procesadvocaat, senior-specialist in Europees migratierecht en Wav-boeteprocedures en gaf hij leiding aan de boetedesk (boetes Wav).

De inzet als gespecialiseerd advocaat is altijd het voorkomen van procedures, maar indien nodig wordt er geprocedeerd, tot en met de hoogste nationale en Europese rechterlijke instanties. Dit heeft in het verleden tot vele baanbrekende successen geleid. De uitkomst van zijn zaken heeft, naast de positieve gevolgen voor zijn cliënt(en), niet zelden gevolgen voor het beleid of de praktijk:

  • hij heeft door zijn betrokkenheid als advocaat in een zaak voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg weten te bereiken dat veel bedrijven die in een andere lidstaat diensten verrichten (grensoverschrijdende dienstverleners) niet meer over een werkvergunning hoeven te beschikken en dat op grond daarvan opgelegde boetes worden vernietigd. Zie ook de artikelen die over deze zaak zijn verschenen in het Financieele Dagblad (Fd)de Trouw en de Volkskrant;
  • hij heeft in een andere zaak voor het Europese Hof als advocaat van zijn cliënt opgetreden, met een zeer gunstige uitkomst voor niet alleen zijn cliënt, maar ook voor de vele (niet-Europese gezinsleden van) Nederlandse grensarbeiders die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Door deze uitspraak van het Europese Hof is het makkelijker geworden voor grensarbeiders om met hun gezinsleden in Nederland te verblijven;
  • hij heeft als advocaat in een hoger beroepsprocedure bij de Raad van State met succes aangevoerd dat het strenge beleid ten aanzien van tegenwerping verblijfsgaten bij aanvragen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in strijd is met het Europees recht. Op grond hiervan moest het Nederlandse recht buiten toepassing worden gelaten. Het Nederlandse recht is op grond van deze uitspraak ten gunste van vele langdurig ingezetenen aangepast;
  • hij heeft als advocaat voor verschillende cliënten bij de IND en rechtbank met succes betoogd, dat de eis ten aanzien van de marktconformiteit van het loon van kennismigranten niet mocht worden tegengeworpen;
  • Van verschillende niet-Europese partners van Unieburgers is na intrekking van het verblijfsrecht vanwege scheiding of overlijden van de Unieburger, alsnog zelfstandig verblijfsrecht vastgesteld;
  • procedures tegen boetes wegens illegale tewerkstelling op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) leidden in tal van gevallen tot vernietiging of matiging van opgelegde boetes.


Overige informatie Erik Scheers

Bijdrage aan de bundel “Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid”

Erik doceert over het vreemdelingenrecht en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), onder meer voor de SDU, en schrijft regelmatig in vaktijdschriften en populaire media over arbeids- en gezinsmigratie.

Erik is sinds 2012 de snelste advocaat

Lidmaatschappen en nevenfuncties

SVMA – Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten

VAR – Vereniging voor bestuursrecht

WRV – Werkgroep Rechtsbijstand vreemdelingen

NJCM – Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

NVER – Nederlandse Vereniging voor Europees Recht

NOvA – Nederlandse Orde van Advocaten

Publicaties

Naast publicaties op deze website verschijnen er regelmatig artikelen van Erik Scheers in vakbladen. Bekijk de publicaties van Erik Scheers »