Publicaties Erik Scheers

Overzichtsuitspraken over toepassing art. 91 lid 2 Vw 2000 (ongemotiveerde afdoening), noot bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 april 2019, 201804969/1/V2, ECLI:NL:RVS:2019:1060, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019-8

Beoordeling intracommunautaire tewerkstelling van nieuwe Unieburgers en derdelanders, noot bij arrest Hof van Justitie EU van 14 november 2018, C-18/17, Danieli, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019-3

Afdeling: speel open kaart en motiveer! Over ongemotiveerde uitspraken in het vreemdelingenrecht” A&MR nr 4 – 2018

Vrijheid van grensoverschrijdende dienstverrichting “in status quo ante” Journaal Vreemdelingenrecht 2018-1

Vrijheid van grensoverschrijdende dienstverrichting “in status quo ante” Liber Amicorum Ted L. Badoux, 2018

“Hoe ver reikt de voorrang van nieuwe Unieburgers…” Journaal Vreemdelingenrecht 2016-35

“Ruim werkgeversbegrip vreemdelingen begrensd” Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 4-2016

“Wat hebben nieuwe EU-burgers en Japanners met elkaar gemeen?” A&MR nr 5 – 2016

“Verblijfsrecht na scheiding van Unieburger?” Over de grens nr 10 – dec 2015

“Ontwikkelingen met betrekking tot EU verblijfsrecht derdelanders” Over De Grens nr 7 – sept 2014

“De reikwijdte van het declaratoir verblijfsrecht” A&MR nr 04 – 2013

“Helaas voor arbeidsmigrant” NRC Handelsblad 23 april 2013

“De Europese verblijfsroute voor de niet-Europeaan (2)” Over De Grens nr 9 – nov 2012

“Wetsvoorstel fnuikend voor arbeidsmigratie?” A&MR nr 10-2012

“De Europese verblijfsroute voor de niet-Europeaan (1)” Over De Grens nr 7 – sept 2012

“Europese richtlijn gezinshereniging” Migrantenrecht 9-10 2004