Specialisaties Scheers Advocatuur

Scheers Advocatuur kent een meerwaarde door de ruime (meer dan 20 jaar) ervaring en specialisatie in het reguliere vreemdelingenrecht en boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Mr. Erik Scheers is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd in het vreemdelingenrecht (zie het model voor bekendmaking) en is naast lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten Den Haag onder meer aangesloten bij de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA), de Stichting Migratierecht Nederland (SMN)/ de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), de Nederlandse Vereniging voor Europees recht (NVER) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Het vreemdelingenrecht, dat continu en zeer sterk in ontwikkeling is, wordt er bij Scheers Advocatuur niet naast andere rechtsgebieden “bij gedaan”. Scheers Advocatuur is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, houdt de ontwikkelingen op deze rechtsgebieden nauwgezet bij, onderhoudt goede contacten in het netwerk en zorgt ervoor dat de kennis up-to-date is.

In hoofdlijnen zijn de specialisaties in te delen als: