Specialisaties Scheers Advocatuur

Scheers Advocatuur kent een meerwaarde door de ruime ervaring en specialisatie in het reguliere vreemdelingenrecht en boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Mr. Erik Scheers is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd in het vreemdelingenrecht (zie het model voor bekendmaking) en is aangesloten bij de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA). Het vreemdelingenrecht, dat continu en zeer sterk in ontwikkeling is, wordt er bij Scheers Advocatuur niet naast andere rechtsgebieden “bij gedaan”. Scheers Advocatuur is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, houdt de ontwikkelingen op deze rechtsgebieden nauwgezet bij, onderhoudt goede contacten in het netwerk en zorgt ervoor dat de kennis up-to-date is.

In hoofdlijnen zijn de specialisaties in te delen als: