Specialisaties Scheers Advocatuur

Scheers Advocatuur kent een meerwaarde door de ruime ervaring en specialisatie in het reguliere vreemdelingenrecht en boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).
Dit betekent dat deze specifieke rechtsgebieden die continu en zeer sterk in ontwikkeling zijn er niet naast andere rechtsgebieden “bij worden gedaan”. Scheers Advocatuur houdt de ontwikkelingen op deze rechtsgebieden nauwgezet bij, onderhoudt goede contacten in het netwerk en zorgt ervoor dat de kennis up-to-date is.

In hoofdlijnen zijn de specialisaties in te delen als: