Verblijf voor onbepaalde tijd

Na 5 jaar ononderbroken legaal verblijf kan een permanente verblijfsvergunning (voor onbepaalde tijd) worden aangevraagd. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het inburgeringsexamen is behaald (tenzij een uitzondering van toepassing is), dat de verblijfsvergunning op het moment van de aanvraag een niet-tijdelijk karakter heeft en dat er duurzaam voldoende inkomsten zijn.

Er zijn meerdere soorten permanente verblijfsvergunningen. EU-onderdanen kunnen na 5 jaar een EU-duurzaam verblijfsrecht aanvragen en niet EU-onderdanen kunnen na 5 jaar in aanmerking komen voor een Europese – en een nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of de niet EU-onderdaan in aanmerking komt voor een Europese- of nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hangt af van de soort verblijfsvergunning(en) die in het verleden zijn verleend en van eventuele verblijfsgaten in het verleden. Erik Scheers heeft de eerdere strikte tegenwerping van verblijfsgaten bij de Europese verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met succes voor de rechter bestreden. De strikte nationale regels waren volgens de hoogste rechter in deze zaak in strijd met het Europees recht, waarna deze buiten toepassing zijn gelaten en de Nederlandse regels zijn aangepast.

Nederlandse nationaliteit

Na 5 jaar ononderbroken verblijf kunt u er ook voor kiezen de Nederlandse nationaliteit aan te nemen, oftewel te naturaliseren. Voor bepaalde categorieën is dit al na 3 of zelfs 2 jaar mogelijk. Binnenkort zullen echter strengere regels in werking treden, zal de 5-jaarstermijn veranderd worden in 7 jaar en worden ook de uitzonderingscategorieën aangescherpt. Er zal echter een overgangsmaatregel komen voor personen die meer dan 3 jaar legaal in Nederland hebben verbleven.

Belangrijke verschillen tussen het permanent verblijfsrecht en naturalisatie zijn dat er bij naturalisatie geen inkomenseis geldt en dat bij naturalisatie afstand moet worden gedaan van de huidige nationaliteit. Ook voor deze afstandseis gelden weer enkele uitzonderingen.

Op zoek naar een ervaren permanente verblijfsvergunning advocaat?

Scheers Advocatuur informeert u graag over de voorwaarden en eventuele uitzonderingen daarop in uw specifieke situatie en kan behulpzaam zijn bij het voorbereiden en indienen van een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning of naturalisatie tot Nederlander.