Verblijfsvergunning gezin

Als u met uw buitenlandse, ongehuwde of gehuwde, partner of kind in Nederland wilt verblijven, moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u nog minimaal een jaar over voldoende inkomen moet beschikken en dat uw partner het basisexamen inburgering in het buitenland heeft behaald. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. Zo hoeft het (minderjarige) kind geen inburgeringsexamen te doen en zijn partners die afkomstig zijn uit bepaalde landen of die al een Nederlandse verblijfsvergunning hebben, hiervan vrijgesteld. Deze vrijstelling van het inburgeringsexamen geldt ook indien de partner over bepaalde diploma’s beschikt of kan aantonen dat door persoonlijke omstandigheden het examen niet kan worden behaald. Ook de inkomenseis wordt tegenwoordig na uitspraken van het Europese Hof hierover minder strikt gehanteerd.

Voor gezinsleden die de nationaliteit hebben van een andere lidstaat van de EU of gezinsleden van Nederlanders die met elkaar in een andere lidstaat hebben verbleven, zijn de regels veel soepeler.

Op zoek naar een ervaren verblijfsvergunning advocaat?

Indien u meer informatie wenst over de voorwaarden en eventuele vrijstellingen daarvan in uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.