Om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan wordt het reizen naar het buitenland ontmoedigd. Dit heeft voor personen die al in Nederland zijn ook gevolgen voor het kunnen aanvragen en/of afhalen van een mvv in het buitenland.

In bepaalde situaties kan daarom nu tijdelijk een verblijfsvergunning zonder mvv worden verleend. Het gaat dan om personen die al voor 23 januari 2021 Nederland zijn ingereisd en hier tijdelijk mogen zijn of door overmacht Nederland niet hebben kunnen verlaten. Er moet dan uiteraard wel worden voldaan aan de overige voorwaarden voor de verblijfsvergunning. Algemene informatie over deze tijdelijke regeling en de gevolgen van het Corona-virus voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning kan worden gevonden op deze webpagina van de IND; voor meer informatie over de toepassing in uw specifieke situatie en eventuele begeleiding bij een aanvraag kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.