Scheers Advocatuur werkt door

Ook in deze coronatijd werkt Scheers Advocatuur door en blijven de diensten met volledige inzet voor u beschikbaar. Afspraken op kantoor, met name de eerste adviesgesprekken, zullen echter tot een minimum worden teruggebracht en zoveel mogelijk online plaatsvinden (in onderling overleg via bijvoorbeeld Skype of Zoom).

Gevolgen verblijfsrecht en dienstverlening IND

De IND geeft op haar website actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus voor uw verblijfsrecht en haar dienstverlening.

Scheers Advocatuur adviseert u graag en met kennis van zaken over het vreemdelingenrecht, waaronder de actuele gevolgen van het coronavirus voor de (verblijfs)rechten en verplichtingen van u en uw werknemers.