In het vakblad voor het vreemdelingenrecht Asiel&Migrantenrecht (A&MR) staat in de laatste editie (2018, nr. 4) een artikel van Erik Scheers. In dit artikel bespreekt hij de problematiek van ongemotiveerde uitspraken in het vreemdelingenrecht. De Raad van State kan als hoogste rechter in het vreemdelingenrecht zaken in hoger beroep zonder motivering afdoen. Hiermee wordt afgeweken van een fundamenteel uitgangspunt van (bestuurs)rechtspraak dat uitspraken, ook die van de hoogste rechter, gemotiveerd moeten zijn. Het is belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe de rechter de zaak heeft beoordeeld.

In dit artikel komt onder meer naar voren dat de Raad van State veel ruimer dan door de wetgever is bedacht, ook in zaken die zich daar niet voor lenen, gebruik maakt van de mogelijkheid ongemotiveerde uitspraken te doen. Het niet-motiveren van uitspraken is door de Europese rechters bovendien verschillende keren in strijd geacht met het Europees recht. Op grond hiervan wordt in dit artikel bepleit deze mogelijkheid af te schaffen dan wel zeer beperkt en alleen in evidente gevallen toe te passen.

Het artikel kunt u hier vinden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.