Kort verblijf / visa

Voor een verblijf van korter dan 90 dagen voor zakenbezoek, familiebezoek of voor toeristische doeleinden dient een Schengenvisum te worden aangevraagd. Dit geldt alleen voor landen waarvoor een visumplicht geldt en dus niet voor landen die daarvan zijn vrijgesteld. De aanvraag van een Schengenvisum wordt in sommige gevallen geweigerd. In veel van deze gevallen gebeurt dat, omdat het doel van de reis onvoldoende is aangetoond en vestigingsgevaar wordt aangenomen. Als reden wordt dan vaak opgegeven dat de economische en sociale banden met het land van herkomst ontbreken. Als een visum wordt geweigerd kan daartegen bezwaar worden gemaakt. De praktijk laat zien dat dit in veel gevallen alsnog tot de afgifte van een visum leidt.

Op zoek naar een ervaren visum advocaat?

Scheers Advocatuur kan adviseren over het succesvol aanvragen van een visum en het indienen van een rechtsmiddel tegen de weigering van een visum.  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.