De Raad van State heeft in een zaaksoverstijgende uitspraak, die dus ook toepasbaar is op andere zaken, geoordeeld dat de standaardboete voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) onredelijk is.

De Nederlandse Arbeidsinspectie, die gaat over de naleving van de Wav, legde tot nu toe standaard bij overtreding een forse boete op en maakt daarbij geen onderscheid in de mate van verwijtbaarheid van de werkgever. De Raad van State oordeelt nu dat alleen bij opzettelijke overtredingen 100% van de boete mag worden opgelegd, maar als geen sprake is van opzet moet die boete worden verlaagd. Bij overtredingen waarbij sprake is van grove schuld moet worden uitgegaan van 75% van het standaard boetebedrag, als geen sprake is van opzet of grove schuld van 50% van de standaardboete en bij verminderde verwijtbaarheid 25% van de standaardboete. Dit geldt ook voor alle nog lopende boetezaken en in ieder geval totdat de Nederlandse Arbeidsinspectie met nieuw boetebeleid komt, waarin dit onderscheid in verwijtbaarheid wel wordt gemaakt.

Met deze uitspraak is de Raad van State “omgegaan” en wordt een in veel zaken reeds door advocaat Erik Scheers bepleit standpunt de standaard. Aangezien dit ook geldt voor andere Wav boetezaken, loont het zeer dit daar waar geen sprake is van de strenge norm van opzet en bij de boeteoplegging daarmee geen rekening is gehouden, in een lopende procedure, of als er nog bezwaar, beroep of hoger beroep openstaat, aan te voeren. Erik Scheers is graag bereid deze beoordeling te maken en eventueel de lopende correspondentie met de Nederlandse Arbeidsinspectie, rechtbank of Raad van State, over te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met Scheers Advocatuur.