Het Europees Hof heeft vandaag bepaald dat de ouder van een Nederlands kind aanspraak kan maken op verblijfsrecht in Nederland. Hiermee heeft het Hof door de Nederlandse Centrale Raad van Beroep gestelde vragen beantwoord. Met deze uitspraak is duidelijk geworden wat de rechten zijn van de ouders die een Nederlands kind verzorgen en zelf uit een derde (niet-Europees) land komen en hier geen verblijfsvergunning hebben.

Eerder had het Europees Hof in de zgn. Zambrano-uitspraak al bepaald dat een kind met de nationaliteit van een lidstaat niet feitelijk gedwongen mag worden de Europese Unie (EU) te verlaten, doordat zijn niet-Europese ouders niet het recht hebben om in die lidstaat en in de EU te verblijven en te werken. In dat geval hebben ook deze ouders verblijfsrecht in die lidstaat. Deze uitspraak is door Nederland echter zeer restrictief uitgelegd: alleen in het geval dat er geen andere (Nederlandse) ouder is of als deze Nederlandse ouder evident niet in staat is voor het kind te zorgen, bijvoorbeeld doordat deze is overleden of in de gevangenis zit, kan de niet-Nederlandse ouder een verblijfsvergunning krijgen. In andere gevallen werd aangenomen dat de Nederlandse ouder wel voor het kind zou kunnen zorgen, ook als deze Nederlandse ouder dat nooit eerder had gedaan en/of dat niet wilde. Met deze uitspraak van het Hof moet dit ruimer worden uitgelegd. Het Hof heeft in de uitspraak van vandaag namelijk bepaald dat ook onderzocht moet worden of de Nederlandse ouder inderdaad alleen de dagelijkse zorg voor het kind kan en wil dragen. Verder moet worden onderzocht of het Nederlandse kind zodanig afhankelijk is van de niet-Nederlandse ouder, dat als deze ouder geen verblijfsrecht zou krijgen het kind deze ouder alsnog zal volgen en de EU zal verlaten. Ook en zelfs indien de Nederlandse ouder wel alleen de zorg voor het kind kan en wil dragen, moeten alle  omstandigheden in het belang van het kind worden afgewogen. Zie hier het persbericht van het Hof over deze uitspraak.

Indien u meer informatie wenst over de toepassing van deze uitspraak in uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.