De Europese Commissie heeft Nederland met een aanmaningsbrief opgeroepen de leges voor verschillende verblijfsvergunningen te verlagen. De Commissie vindt dat Nederland buitensporige en onevenredige vergoedingen vraagt, die in strijd zijn met het Europees recht en verschillende Europese richtlijnen: de studentenrichtlijn 2004/114/EG, de onderzoekersrichtlijn 2005/71/EG, de blauwe kaart-richtlijn 2009/50/EG en de single permit (gvva)-richtlijn 2011/98/EG. Nederland heeft nu tot begin februari 2018 de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie en zal mogelijk de leges voor studenten, onderzoekers, blauwe kaart-kennismigranten en werknemers moeten verlagen. Zie de brief van de Europese Commissie van 7 december 2017, punt 8.