In een uitspraak van 19 juni 2023 oordeelde de Raad van State dat de IND niet bevoegd is om door middel van een simultaan gehoor onderzoek te doen naar een schijnhuwelijk. Het gebruik van informatie uit dat gehoor is ontoelaatbaar en onrechtmatig en mag niet worden betrokken in de beoordeling. De rechtbank oordeelt in een uitspraak van 1 augustus 2023 dat dit geldt voor zowel  nationale gezinsherenigingszaken (ogv de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86) als voor EU-gezinsherenigingszaken (ogv EU-Verblijfsrichtlijn 2004/38).

De IND heeft nu in een informatiebericht bepaald dat er geen simultane gehoren meer worden gehouden. Dit geldt totdat de nodige wijzigingen in de regelgeving zijn doorgevoerd. Informatie die is verworven tijdens een eerder gehoor moet worden aangemerkt als onrechtmatig bewijs. Dit betekent dat de beslissing een verblijfsvergunning af te wijzen of in te trekken, niet mag zijn gebaseerd op de resultaten van dit gehoor.

De IND brengt in dit informatiebericht echter een vreemd onderscheid aan tussen gehoren voor en na 19 juni 2023 (datum uitspraak Raad van State). De gehoren voor deze datum mogen volgens de IND wel worden gebruikt als er redenen waren die de afname van het gehoor rechtvaardigden. De IND geeft als reden van dit verschil dat op die datum pas duidelijk en bekend is geworden dat het doen van onderzoek naar schijnhuwelijken thans niet in de regelgeving is geïmplementeerd. Dit verschil tussen gehoren voor en na die datum is volgens Scheers Advocatuur echter niet houdbaar, omdat dit eerder ook niet in de regelgeving was opgenomen en de IND de bevoegdheid voor die uitspraak dus ook niet had.

Als de IND op grond van een gehoor heeft aangenomen dat sprake is van een schijnhuwelijk of schijnrelatie en dit heeft geleid tot afwijzing of intrekking van de verblijfsvergunning, kan het zinvol zijn dit opnieuw te laten beoordelen. Dit geldt volgens Scheers Advocatuur zowel bij voor als na 19 juni 2023 afgenomen gehoren. Het kan zo maar zijn dat de afwijzing of intrekking van de verblijfsvergunning onrechtmatig is en moet worden herroepen. Scheers Advocatuur beoordeelt graag of dat in uw zaak ook het geval kan zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.