Het EU Hof van Justitie oordeelde eind vorig jaar dat personen met een Chavez-verblijfsrecht (verblijf bij Nederlands kind) een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als langdurig ingezetene kunnen aanvragen. Waar Nederland het Chavez-verblijfsrecht als tijdelijk aanmerkte, oordeelt het Hof dat dit Chavez-verblijfsrecht niet-tijdelijk is.

De Staatssecretaris heeft nu besloten dat met een Chavez-verblijfsrecht niet alleen een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene, maar ook de Nederlandse nationaliteit en een nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan worden aangevraagd. Ook kunnen personen met een Chavez-verblijfsrecht als referent optreden indien zij een partner of andere kinderen naar Nederland willen halen. Bij deze aanvragen moet uiteraard wel worden voldaan aan de voorwaarden, bij verblijf voor onbepaalde tijd en het Nederlanderschap onder meer vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland en het hebben behaald van het inburgeringsexamen (tenzij een uitzondering van toepassing is).

Mr. Erik Scheers heeft hierover een artikel geschreven in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht “Het arrest E.K.: de weg naar een volwaardig EU-verblijfsrecht. Van afgeleid EU-verblijfsrecht naar het recht op verblijf voor onbepaalde tijd”, waarin hij onder meer betoogt dat het eerder door Nederland als tijdelijk aanmerken van dit verblijfsrecht onjuist is.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en procedures en advies over de beste aanpak in een specifieke situatie, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.