In het laatste Journaal Vreemdelingenrecht (maart 2018, nr. 1) is een artikel opgenomen van Erik Scheers over de vrijheid van grensoverschrijdende dienstverrichting.
Dit artikel is een bewerking van het gelijknamige artikel van zijn hand in ‘Liber Amicorum Ted L. Badoux’ (Sdu, 2018) over de vrijheid van dienstverrichting binnen Europa. Op grond van deze vrijheid hebben Europese ondernemingen het recht Europese en niet-Europese werknemers in het kader van een dienst arbeid te laten verrichten in een andere lidstaat. In dit artikel worden de ontwikkelingen in de zowel Europese als Nederlandse rechtspraak en de reikwijdte van deze vrijheid besproken. Verder wordt ingegaan op de nieuwe Nederlandse criteria (die volgens de auteur niet geheel “EU-proof” zijn) en andere nog niet uitgekristalliseerde onderwerpen op dit gebied.

Dit artikel vindt u hier. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.