De Raad van State heeft vandaag vragen gesteld aan het Europees Hof over verlies van de Nederlandse nationaliteit.  Op grond van Nederlandse wetgeving kunnen mensen die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen automatisch hun Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Dit is het geval als zij ook een andere nationaliteit hebben en hun in deze periode geen Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring over het Nederlanderschap is verstrekt. Minderjarige kinderen van deze personen verliezen in dat geval ook automatisch hun Nederlandse nationaliteit.

De Raad van State vraagt nu aan het Europese Hof of het Europees recht verplicht om in deze zaken individueel te toetsen en te beoordelen of dit automatische verlies wel evenredig is. Het Europees Hof zal hierover nu een uitspraak doen.

Voor meer informatie over deze uitspraak van de Raad van State en over verkrijging en verlies van de Nederlandse nationaliteit, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.