De Raad van State oordeelt in een belangrijke “Chavez-uitspraak” dat ook verklaringen van de partner, vrienden, familie en kennissen moeten worden meegenomen als bewijs. Met deze verklaringen kunnen de zorgtaken van de vreemdeling voor het minderjarig kind worden onderbouwd. De IND mag deze verklaringen niet wegzetten als subjectief, maar moet deze meenemen in de beoordeling van de zorgtaken. “Personen in de omgeving van de vreemdeling zijn juist in de positie om te verklaren over de aard en omvang van de zorgtaken die de vreemdeling voor zijn dochter verricht.”  De Chavez-aanvraag van deze cliënt van Scheers Advocatuur is na deze uitspraak alsnog ingewilligd.

Voor meer informatie over dit onderwerp of begeleiding bij een aanvraag of procedure, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.