De Raad van State heeft als hoogste Nederlandse rechter opnieuw boetes vernietigd die de Inspectie SZW verschillende ondernemingen heeft opgelegd voor dienstverrichting binnen de EU.

Het betreft boetes die de Inspectie SZW heeft opgelegd voor werkzaamheden in de scheepsbouw die een Kroatische onderneming met Kroatische werknemers had verricht voor Nederlandse ondernemingen. De Inspectie vond dat voor deze werkzaamheden tewerkstellingsvergunningen (twv’s) nodig waren en legde de verschillende ondernemingen die hierbij waren betrokken forse boetes van in totaal miljoenen op. De advocaten van deze verschillende beboete ondernemingen, waaronder Erik Scheers, hebben met succes betoogd dat het hier gaat om zuivere EU-dienstverrichting waarvoor geen twv’s nodig zijn en dat de boetes moeten worden vernietigd. De Raad van State oordeelt in verschillende vandaag gepubliceerde uitspraken dat twijfel bestaat over de door de Inspectie gestelde onzuiverheid van de dienstverrichting. Deze twijfel is zodanig dat de Inspectie SZW niet in haar bewijslast is geslaagd en ten onrechte boetes heeft opgelegd en moet terugbetalen.

Voor meer informatie zie ook het artikel dat Erik Scheers heeft gepubliceerd over de vrijheid van dienstverrichting of neem contact met hem op.