Regelmatig krijgt Scheers Advocatuur de vraag of een langdurig ingezetene uit een andere EU-lidstaat in Nederland mag verblijven en werken. Het gaat dan om personen met een niet-EU nationaliteit die een langdurig ingezetene vergunning – de EU-verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd – hebben in een andere lidstaat.

Het antwoord op deze vraag is nee, althans niet zonder Nederlandse verblijfsvergunning. Om in Nederland te mogen werken heeft de langdurig ingezetene een verblijfsvergunning nodig en voor het eerste jaar arbeid in loondienst heeft de werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig. Soms kan het hebben van andere inkomsten of voldoende middelen (saldo op de bankrekening) echter al voldoende zijn voor een verblijfsvergunning en het recht om te werken.

De eis van een tewerkstellingsvergunning (twv) om te mogen werken geldt echter alleen voor het eerste jaar. Nadat de langdurig ingezetene een jaar legaal in Nederland heeft verbleven is deze persoon vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt, mag deze arbeid in loondienst verrichten en heeft de werkgever geen twv meer nodig. Dit geldt ook voor degene die na het jaar legaal verblijf een tijd geen verblijfsrecht in Nederland heeft gehad, zo bepaalde de IND in een zaak van een cliënt van Scheers Advocatuur. Van deze cliënt was de verblijfsvergunning over een periode in het verleden ingetrokken, waarna hij een tijd zonder verblijfsvergunning in Nederland verbleef. De aanvragen daarna voor nieuwe verblijfsvergunningen zijn verschillende keren afgewezen. De laatste aanvraag voor arbeid in loondienst werd afgewezen, omdat de aanvraag volgens de IND te laat was ingediend en voor het betreffende werk geen twv was afgegeven. In het bezwaar daartegen is door Scheers Advocatuur aangevoerd dat zowel volgens het EU-recht als volgens het nationale recht een recht bestaat om te werken en dat dit recht niet mag worden beperkt. Dit recht om te werken zonder twv geldt dus ook als deze persoon een jaar legaal in Nederland heeft verbleven en die verblijfsvergunning na die tijd wordt ingetrokken en er een tijd geen verblijfsrecht meer is. Dit bezwaar is nu in dit besluit gegrond verklaard en de verblijfsvergunning is alsnog verleend.

Voor meer informatie over de rechten van langdurig ingezetenen uit andere lidstaten kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.