Het Europees Hof heeft vandaag uitspraak gedaan over het verlies van de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse wet bepaalt dat de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat als een meerderjarige Nederlander die ook een andere nationaliteit heeft 10 jaar lang buiten Nederland verblijft en in die tijd geen nieuw identiteitsdocument aanvraagt. Ook de minderjarige kinderen van deze persoon verliezen in dit geval hun Nederlandse nationaliteit. Dit heeft grote gevolgen voor Nederlandse expats en hun Nederlandse kinderen, die in het buitenland plotseling geconfronteerd worden met het verlies van hun Nederlandse nationaliteit.

Het Europees Hof heeft nu geoordeeld dat de Nederlandse nationaliteit in dit geval verloren kán gaan, maar dat dit wel evenredig moet zijn en door de rechter moet kunnen worden getoetst. Het Hof noemt diverse omstandigheden die daarbij moeten worden betrokken, waaronder het recht op eerbiediging van het familie- of gezinsleven en het belang van het kind. De Nederlandse praktijk waarin de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat en in het geheel niet wordt gekeken naar de evenredigheid hiervan, is met deze uitspraak van de baan. Zie hier het persbericht van het Europees Hof over deze uitspraak. De Nederlandse Raad van State, die de vragen hierover heeft gesteld aan het Europees Hof, doet later uitspraak in de aan het Hof voorgelegde zaken.

Voor meer informatie over het verkrijgen en verliezen van de Nederlandse nationaliteit kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.