Scheers Advocatuur is vanwege vakantie gesloten tot 11 augustus 2024.
In deze periode worden geen nieuwe zaken aangenomen, maar wordt de correspondentie in lopende zaken wel verwerkt en bij spoedeisendheid binnen 24 uur opgevolgd.