Werkgevers en zelfstandigen die vanuit een andere EU lidstaat in Nederland tijdelijk werk willen verrichten, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden.
Dit staat in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). Gemeld moet worden welke werkzaamheden worden uitgevoerd en, indien van toepassing, met welke werknemers. Voor sommige sectoren en werkzaamheden bestaan uitzonderingen op deze meldingsplicht of bestaat een beperkte meldingsplicht.

Als een werkgever of zelfstandige niet voldoet aan deze verplichting, kan de Inspectie SZW een hoge boete opleggen van €12.000,00. Deze boete zal onder bepaalde omstandigheden kunnen worden verhoogd of moeten worden gematigd.

Voor meer informatie over deze verplichting of een daartoe opgelegde boete in uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.