Verblijfsgaten ontstaan doordat verblijfsvergunningen niet aansluitend op elkaar worden verleend.  Zo’n verblijfsgat kan ontstaan door een te laat – na de einddatum van de eerdere verblijfsvergunning – ingediende aanvraag voor verlenging of wijziging van die verblijfsvergunning. Als zo’n aanvraag wel tijdig – voor de einddatum van de eerdere verblijfsvergunning – is ingediend, dan kan ook een verblijfsgat ontstaan als pas op een later moment bewezen is dat aan alle voorwaarden voor die nieuwe verblijfsvergunning is voldaan. Bijvoorbeeld als pas op een later moment de juiste documenten die de IND wilt zien worden overgelegd.

Zo’n verblijfsgat kan erg vervelende gevolgen hebben, met name als je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of het Nederlanderschap wilt aanvragen. Dit kan namelijk betekenen dat je alle in het verleden – vóór dit verblijfsgat – opgebouwde verblijfsrechten verliest en weer opnieuw moet beginnen met het tellen en opbouwen van verblijfsrechten. Zelfs een verblijfsgat van één dag kan “fataal” zijn en kan betekenen dat je alle in het verleden opgebouwde verblijfsrechten verliest en tot 5 jaar langer moet wachten met de aanvraag voor onbepaalde tijd of het Nederlanderschap . Dit is misschien nog wel extra vervelend als het verblijfsgat door toedoen van een ander is ontstaan, bijvoorbeeld de werkgever die te laat een aanvraag indient, of een Nederlandse partner die de IND laat weten dat de relatie is beëindigd, waarna de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht wordt ingetrokken.

Overigens vormen niet alle verblijfsgaten altijd een probleem: als je tijdens dit verblijfsgat wel het recht had een beslissing op een aanvraag of een procedure in Nederland af te wachten (‘procedureel rechtmatig verblijf‘ had), dan blijft de periode daarvoor voor de EU-verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (‘de EU langdurig ingezetene-vergunning’) ook meetellen. Dit was eerder niet zo, maar is gewijzigd naar aanleiding van een door mr. Scheers bij de Raad van State met een beroep op het EU-recht gewonnen zaak en daarna gewijzigde regels. Let wel op: bij de aanvraag van een nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of het Nederlanderschap worden ook deze ‘procedurele’ verblijfsgaten nog steeds keihard tegengeworpen en telt de periode daarvoor niet mee.

Gelukkig worden verblijfsgaten ook steeds vaker geheeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de IND kan worden overtuigd dat de vreemdeling niets te verwijten valt, bijvoorbeeld als de reden van de te late indiening bij de referent ligt. Dan kan de IND dit alsnog rechtzetten. Zie bijvoorbeeld dit besluit, waarin het door een kennismigrant door toedoen van de werkgever opgelopen verblijfsgat door de IND in bezwaar is geheeld. Soms houdt de IND voet bij stuk en kan het lonen om het aan de rechter voor te leggen. Zie bijvoorbeeld deze recente uitspraak, waarin bij de aanvraag voor verblijf als zelfstandige niet direct het door de IND gevraagde bewijs van een bankafschrift was overgelegd, maar wel bewijs van de boekhouder met het bankrekeningnummer en -saldo, dat later ook werd bevestigd door het alsnog overgelegde bankafschrift. Ook het verblijfsgat dat ontstaan was door de intrekking van een verblijfsvergunning naar aanleiding van de enkele melding van de partner van beëindiging van de relatie, is na een uitspraak van de Raad van State alsnog in een nieuwe beslissing door de IND rechtgezet.

Het blijft van groot belang om een aanvraag voor een nieuwe verblijfsvergunning tijdig – ruim voor het verlopen van de verleende verblijfsvergunning – in te dienen en, als er toch een verblijfsgat ontstaat, bezwaar daartegen te maken. Dat geldt dus ook als de nieuwe verblijfsvergunning wel wordt verleend, maar met een latere ingangsdatum. Als niet tijdig bezwaar wordt gemaakt en het verblijfsgat niet wordt geheeld, dan komt dit verblijfsgat vast te staan en is het veel lastiger om de gevolgen daarvan op een later moment, bij een aanvraag voor onbepaalde tijd of voor het Nederlanderschap, teniet te doen.

Voor meer informatie over verblijfsgaten, de gevolgen daarvan en de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of het Nederlanderschap, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.