Een door de Inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) opgelegde boete van €144.000,- voor het ontbreken van tewerkstellingsvergunningen (twv’s) voor personeel in de binnenvaart is geheel vernietigd.

In 2012 dreigde een grote crisis te ontstaan in de binnenvaart, doordat een uitzendbureau dat zo’n 200 matrozen had bemiddeld vanwege een strafrechtelijk onderzoek was gestopt met haar activiteiten. Op grond hiervan dreigde voor de matrozen onvrijwillige werkeloosheid en voor de verschillende schippers een groot personeelstekort. Er ontstond intensief overleg over deze situatie tussen verschillende overheidsinstanties, waaronder UWV, Inspectie SZW en IND, en de werkgeversorganisaties CBRB en BBU en een andere bemiddelaar bood een helpende hand door een deel van deze matrozen over te nemen. Deze nieuwe bemiddelaar ging er op grond van de uitkomsten van dit overleg vanuit dat hij gebruik kon maken van de al verleende twv’s en deed er alles aan om de twv’s waar nodig opnieuw aan te vragen. Tot zijn grote verbazing werd deze bemiddelaar in plaats van hiervoor te worden geprezen door Inspectie SZW een hoge boete opgelegd van €144.000,- vanwege het ontbreken van geldige twv’s. Probleem was dat UWV stelde dat de aan de eerste werkgever verleende twv’s hun geldigheid hadden verloren, maar weigerde deze twv’s in te trekken. UWV kwam toezeggingen informatie te verstrekken over de twv’s niet na en stelde dat er geen nieuwe twv’s konden worden verleend maar wel hadden moeten worden verleend.

Waar de Inspectie SZW de boete in bezwaar van deze bemiddelaar, bijgestaan door mr. Erik Scheers, halveerde en de rechtbank de resterende boete ook nog eens meer dan halveerde, oordeelt de Raad van State nu met expliciete verwijzing naar het verwijtbaar handelen van UWV dat de boete helemaal van tafel moet en vernietigt de gehele boete.

De uitspraak van de Raad van State vindt u hier. Voor meer informatie over boetes en de Wet arbeid vreemdelingen kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.