De Raad van State heeft vandaag verschillende hoge boetes vernietigd, die waren opgelegd voor werkzaamheden die volgens de Inspectie SZW illegaal waren verricht. Het ging in deze zaken om Bulgaarse werknemers, die voor hun Bulgaarse werkgever in Nederland champignons hadden geplukt. De Inspectie stelde zich op het standpunt dat er sprake was van “onzuivere dienstverrichting”, omdat de dienstverrichting alleen bestond uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. En dit is voor bedrijven uit landen die recent lid zijn geworden van de EU en nog in een overgangssituatie zitten (eerder onder meer Bulgarije en Roemenië en nu nog Kroatië) niet toegestaan. Volgens de Inspectie werkten deze werknemers onder leiding en toezicht van de Nederlandse bedrijven en waren hiervoor tewerkstellingsvergunningen (twv’s) nodig. Nu er geen twv’s waren verleend, heeft de Inspectie aan verschillende bedrijven in totaal meer dan €700.000,- aan boetes opgelegd.

De Raad van State oordeelt echter als hoogste rechter dat hier sprake was van “zuivere dienstverrichting”. En dit is voor bedrijven uit de nieuwe EU-lidstaten die in Nederland een dienst komen verrichten wel toegestaan. Volgens de Raad van State heeft de Inspectie onvoldoende bewezen dat de Nederlandse klanten van deze bedrijven niet slechts controles uitoefenden, maar ook leiding gaven en toezicht hielden op deze werknemers. Gelet hierop mochten er geen boetes worden opgelegd en moeten de opgelegde boetes door de Inspectie worden terugbetaald. Dit is overigens niet de eerste keer dat opgelegde boetes om deze reden zijn vernietigd. Zo is eerder dit jaar om dezelfde reden ook een boete van €352.000 voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van schepen door Roemeense werknemers vernietigd. Een andere reden waarom in deze laatste zaak geen boete kon worden opgelegd, is dat het Roemeense bedrijf niet alleen werknemers leverde voor het verrichten van werkzaamheden, maar ook verantwoordelijk was voor de correcte en tijdige uitvoering van de werkzaamheden die aan haar waren uitbesteed.

Advocaat boetes WAV

Voor meer informatie over boetes Wet arbeid vreemdelingen, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.